UPIS PRVAKA 2022/2023

Poštovani roditelji,

Upis dece u prvi razred za školsku 2022/23.godinu, obaviće se u period od 1.aprila do 31.maja 2022.godine. Istog dana će pedagog škole obaviti testiranje učenika.

U prvi razred osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Raždaginja, za školsku 2022/23.godinu upisaće se sva deca rođena od 1.marta 2015.godine do 28.februara 2016.godine.

Roditelji mogu da iskažu interesovanje za upis deteta od 21.marta do 31.maja 2022.godine preko Portala eUprava, link https://euprava.gov.rs/ ili putem telefona na brojeve  – sekretar škole Meka Ragipović 0604230102, pedagog škole Sabaheta Mehmedbašić  0631014027 i šef računovodstva Dinel Eminović 0638780322.)

Ukoliko roditelji/zakonski zastupnik ne iskaže na ovaj način zainteresovanost ne dovodi se u pitanje upis djeteta u prvi razred osnovne škole.

Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (Izvod iz matične knjige rođenih, evidencija prebivališta I iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu. )

Prilikom upisa potrebni su sledeći podaci:

  • Ime i prezime roditelja/zakonskog zastupnika
  • Jedinstven matični broj roditelja/zakonskog zastupnika (JMBG)
  • Ime i prezime djeteta
  • Jedinstven matični broj djetata (JMBG)
  • Broj telefona roditelja
  • Adresa stanovanja
  • E-mail od roditelja

Nakon iskazanog interesovanja roditelja za upis djeteta u našu školu, obavestićemo Vas o terminima za upis I testiranje djece.

Direktor škole
Satka Ademović